X-koordinat
Y-koordinat
of0
Fångst per elfisketillfälle
2019-10-15
Lokalnamn
Fiskedatum
Art
Täthet årsungar
Täthet äldre än årsungar
Totalt antal/100 m2
6652810-1474610 Skräddartorpsån ov.ö
2011-09-04
Elritsa
 
2,1
2,1
Lake
 
0,2
0,2
Öring
4,2
2,0
6,2
2014-09-13
Elritsa
 
7,5
7,5
Gädda
 
0,3
0,3
Lake
 
0,4
0,4
Öring
1,1
2,6
3,7
2016-09-04
Elritsa
 
13,1
13,1
Gädda
 
0,4
0,4
Lake
 
0,5
0,5
Öring
5,8
5,8
11,6