X-koordinat
Y-koordinat
of0
Fångst per elfisketillfälle
2019-10-15
Lokalnamn
Fiskedatum
Art
Täthet årsungar
Täthet äldre än årsungar
Totalt antal/100 m2
6651780-1477370 Öv. Bjarnes strömmar
2011-08-13
Bäcknejonöga
 
0,5
0,5
Elritsa
 
9,2
9,2
Öring
0,2
1,2
1,4
2015-09-06
Bäcknejonöga
 
0,3
0,3
Elritsa
 
12,0
12,0
Gädda
 
0,3
0,3
Lake
 
0,3
0,3
Löja
 
0,3
0,3
Öring
0,0
0,3
0,3