X-koordinat
Y-koordinat
of0
Fångst per elfisketillfälle
2019-10-15
Lokalnamn
Fiskedatum
Art
Täthet årsungar
Täthet äldre än årsungar
Totalt antal/100 m2
6651565-1477560 Övre Smedjeströmmen
2012-08-19
Elritsa
 
7,7
7,7
Öring
1,6
0,6
2,2
2014-09-21
Bäcknejonöga
 
0,3
0,3
Elritsa
 
8,1
8,1
Siklöja
 
0,3
0,3
Öring
1,8
0,6
2,4
2016-09-04
Abborre
 
0,5
0,5
Elritsa
 
7,5
7,5
Gädda
 
0,3
0,3
Öring
1,4
1,3
2,7
2017-08-13
Elritsa
 
11,4
11,4
Lake
 
0,7
0,7
Öring
0,7
8,7
9,4