X-koordinat
Y-koordinat
of0
Fångst per elfisketillfälle
2019-10-15
Lokalnamn
Fiskedatum
Art
Täthet årsungar
Täthet äldre än årsungar
Totalt antal/100 m2
6651514-1478026 Laggströmmen
2012-08-19
Elritsa
 
3,9
3,9
Öring
0,5
0,4
0,9
2014-08-28
Bäcknejonöga
 
0,9
0,9
Elritsa
 
10,2
10,2
Lake
 
0,5
0,5
Öring
3,0
0,9
3,9