X-koordinat
Y-koordinat
of0
Fångst per elfisketillfälle
2019-10-15
Lokalnamn
Fiskedatum
Art
Täthet årsungar
Täthet äldre än årsungar
Totalt antal/100 m2
6651490-1477610 Smedjan
1999-08-04
Bäcknejonöga
 
0,2
0,2
Elritsa
 
28,3
28,3
Gädda
 
0,6
0,6
Öring
2,1
6,8
8,9
2003-08-04
Elritsa
 
48,9
48,9
Gädda
 
0,2
0,2
Lake
 
0,9
0,9
Öring
3,9
0,2
4,1
2006-07-31
Elritsa
 
28,1
28,1
Gädda
 
0,8
0,8
Lake
 
0,8
0,8
Öring
7,0
1,5
8,5
2007-08-21
Elritsa
 
31,4
31,4
Lake
 
0,5
0,5
Öring
0,0
0,3
0,3
2010-08-11
Elritsa
 
16,3
16,3
Gädda
 
0,5
0,5
Öring
18,3
6,3
24,6
2011-08-13
Bäcknejonöga
 
0,3
0,3
Elritsa
 
11,8
11,8
Öring
5,6
2,5
8,1
2012-08-05
Bäcknejonöga
 
0,5
0,5
Elritsa
 
12,3
12,3
Öring
5,9
1,5
7,4
2013-09-01
Elritsa
 
15,5
15,5
Lake
 
0,4
0,4
Öring
5,7
1,4
7,1
2014-07-31
Elritsa
 
143,8
143,8
Gädda
 
1,6
1,6
Lake
 
0,5
0,5
Öring
12,1
3,9
16,0
2014-09-06
Bäcknejonöga
 
0,5
0,5
Elritsa
 
14,0
14,0
Gädda
 
0,5
0,5
Öring
4,0
3,9
7,9
2015-08-30
Elritsa
 
18,3
18,3
Gädda
 
0,5
0,5
Lake
 
0,9
0,9
Öring
3,1
7,2
10,3