X-koordinat
Y-koordinat
of0
Fångst per elfisketillfälle
2019-10-15
Lokalnamn
Fiskedatum
Art
Täthet årsungar
Täthet äldre än årsungar
Totalt antal/100 m2
6651384-1477741 Mellanstr Gärdsjöbos
2012-08-19
Abborre
 
0,3
0,3
Elritsa
 
4,3
4,3
Gädda
 
0,3
0,3
Lake
 
0,7
0,7
Öring
1,1
0,0
1,1
2015-08-30
Elritsa
 
12,4
12,4
Lake
 
0,3
0,3
Öring
0,0
2,1
2,1
2016-09-04
Elritsa
 
8,4
8,4
Öring
1,9
0,0
1,9