X-koordinat
Y-koordinat
of0
Fångst per elfisketillfälle
2019-10-15
Lokalnamn
Fiskedatum
Art
Täthet årsungar
Täthet äldre än årsungar
Totalt antal/100 m2
6651380-1477860 Grusfallet
2010-08-11
Elritsa
 
14,2
14,2
Lake
 
0,6
0,6
Öring
1,3
1,5
2,8
2011-09-03
Elritsa
 
10,2
10,2
Gädda
 
0,2
0,2
Öring
1,9
0,5
2,4
2012-08-05
Bäcknejonöga
 
0,6
0,6
Elritsa
 
6,8
6,8
Öring
2,6
0,9
3,5
2013-09-01
Abborre
 
0,2
0,2
Elritsa
 
8,1
8,1
Öring
2,2
1,4
3,6
2014-08-30
Bäcknejonöga
 
0,3
0,3
Elritsa
 
7,4
7,4
Öring
2,2
1,5
3,7
2015-08-30
Bäcknejonöga
 
0,2
0,2
Elritsa
 
8,7
8,7
Öring
1,7
2,3
4,0
2016-08-14
Elritsa
 
11,8
11,8
Lake
 
0,8
0,8
Öring
3,4
1,8
5,2
2017-08-13
Elritsa
 
12,4
12,4
Gädda
 
1,0
1,0
Lake
 
2,8
2,8
Öring
1,1
0,5
1,6
2018-08-26
Elritsa
 
7,7
7,7
Lake
 
0,2
0,2
Öring
0,7
3,5
4,2