X-koordinat
Y-koordinat
of0
Fångst per elfisketillfälle
2019-12-08
Lokalnamn
Fiskedatum
Art
Täthet årsungar
Täthet äldre än årsungar
Totalt antal/100 m2
6160800-1330670 Skabersjö
1998-08-21
Grönling
 
45,4
45,4
Ål
 
10,8
10,8
Öring
33,2
0,0
33,2
1999-09-27
Grönling
 
4,0
4,0
Gädda
 
5,2
5,2
Löja
 
5,9
5,9
Mört
 
14,1
14,1
Ål
 
2,0
2,0
Öring
0,0
2,0
2,0
2000-09-15
Abborre
 
4,0
4,0
Grönling
 
8,1
8,1
Löja
 
2,0
2,0
Mört
 
7,1
7,1
Ål
 
1,9
1,9
2001-09-21
Gädda
 
2,1
2,1
Mört
 
25,1
25,1
Ål
 
2,4
2,4
Öring
2,2
0,0
2,2
2002-09-25
Mört
 
3,7
3,7
Ål
 
7,5
7,5
Öring
1,9
0,0
1,9
2003-09-09
Mört
 
15,5
15,5
Ål
 
12,1
12,1
Öring
1,9
5,7
7,6
2004-09-10
Gädda
 
1,9
1,9
Mört
 
3,7
3,7
Ål
 
5,8
5,8
2005-08-31
Grönling
 
7,7
7,7
Mört
 
1,9
1,9
Ål
 
33,3
33,3
2006-09-14
Abborre
 
1,9
1,9
Grönling
 
1,9
1,9
Id
 
1,9
1,9
Mört
 
18,1
18,1
Sutare
 
2,6
2,6
Ål
 
1,9
1,9
2007-08-22
Grönling
 
7,7
7,7
Mört
 
3,7
3,7
Ål
 
5,8
5,8
rsReportServerDatabaseError400An error occurred within the report server database. This may be due to a connection failure, timeout or low disk condition within the database.http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=20476&EvtSrc=Microsoft.ReportingServices.Diagnostics.Utilities.ErrorStrings&EvtID=rsReportServerDatabaseError&ProdName=Microsoft%20SQL%20Server%20Reporting%20Services&ProdVer=10.50.1600.1Microsoft SQL Server Reporting Services10.50.1600.1127OsIndependent1033ReportingServicesLibraryAn error occurred within the report server database. This may be due to a connection failure, timeout or low disk condition within the database..Net SqlClient Data ProviderThe transaction log for database 'ReportServer' is full due to 'LOG_BACKUP'.