Län
of0
Observera! Välj län och tryck sedan View Report! Knappen finns ovan till höger.
Rapporter
Översikt befintliga data
Vid publicering av nedladdade data ange källa: SLU Aquas databas KUL (www.slu.se/kul), datum, samt upphovsrättsinnehavare.
 
Län
Lokal
Redskapskategori
År
Undersökningsplan
Upphovsrättsinnehavare
Stockholms län
Askrikefjärden
Nät
2016 - 2018
Regionalt referensområde
Länstyrelsen Stockholm
Stockholms län
Björnöfjärden
Nät
2011 - 2016
Kartläggning av fisksamhälle
Baltic Sea 2020
Stockholms län
Lagnö
Nät
2002 - 2017
Regionalt referensområde
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Stockholms län
Lagnö
Nät
2018 - 2018
Regionalt referensområde
Länstyrelsen Stockholm
Stockholms län
Lilla Värtan
Nät
2015 - 2015
Kartläggning av fisksamhälle
Edsviken Vattensamverkan
Stockholms län
Lilla Värtan
Nät
2011 - 2011
Kartläggning av fisksamhälle
Naturvårdsverket (NV)
Stockholms län
Muskö
Fällor och ryssjor
2013 - 2013
Kartläggning av fisksamhälle
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Stockholms län
Muskö
Fällor och ryssjor
2000 - 2008
Artinriktat provfiske
Kustlaboratoriet AQUA, SLU
Stockholms län
Muskö
Nät
2009 - 2011
Kartläggning av fisksamhälle
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Stockholms län
Muskö
Nät
1992 - 2018
Regionalt referensområde
Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
Stockholms län
Sollenkrokafjärden
Nät
2011 - 2015
Kartläggning av fisksamhälle
Baltic Sea 2020
Stockholms län
Stockholms skärgårds m kustvatten
Nät
2016 - 2016
Kartläggning av fisksamhälle
Länstyrelsen Stockholm
Stockholms län
Stockholms skärgårds s kustvatten
Nät
2016 - 2016
Kartläggning av fisksamhälle
Sjöfartsverket
Stockholms län
Tyresö fjärdar
Nät
2004 - 2013
Kartläggning av fisksamhälle
Tyresö fiskevårdsförening
Stockholms län
Älgöfjärden
Nät
2011 - 2016
Kartläggning av fisksamhälle
Baltic Sea 2020