of0
Omfattning av fisken, översikt
Undersökningsplan
Län
Lokal
Fiske
Omfattning
Beståndsuppskattning
Uppsala län
Forsmark
SKB akustik sjöar
2013-2014
Byggnation i kustvattenmiljö
Skåne län
Öresund
Lillgrund kontrollprogram
2002-2010
Skåne län
Öresund
Lillgrund kontrollprogram, extra stn
2010-2010
Skåne län
Öresund
Lillgrund kontrollprogram, extra stn okt
2010-2010
Skåne län
Öresund
Lillgrund kontrollprogram, oktober
2010-2010
Skåne län
Öresund
Vindkraftutredning
2008-2009
Skåne län
Öresund
Vindval - bentisk fisk, Maj månad
2009-2010
Skåne län
Öresund
Vindval - bentisk fisk, Oktober månad
2009-2010
Fångstdata från yrkesfisket
Norrbottens/Västerbottens län
Svensk kust inom ICES Subdivision 31
Beståndsuppskattning siklöja
2009-2014
Norrbottens/Västerbottens län
Svensk kust inom ICES Subdivision 31
Beståndsuppskattning siklöja DCF
2009-2014
Kartläggning av fisksamhälle
Utsjögrund
ICES 31:5967 Utsjögrund
Utsjögrund
2009-2009
Västerbottens län
Skellefteå
Mätkampanj 2011
2011-2011
Västernorrlands län
Örnsköldsvik
Mätkampanj 2011
2011-2011
Västernorrlands län
5363A "Vänta litets grund"
Utsjögrund
2009-2009
Västernorrlands/Gävleborgs län
Svensk kust inom ICES Subdivision 30
Salens naturreservat
2013-2013
Gävleborgs län
Agöfjärden
Fredningsområde sik
2010-2010
Gävleborgs län
Vallviksfjärden
Fredningsområde sik
2010-2016
Gävleborgs län
5162C "Storgrundet"
Utsjögrund
2009-2009
Utsjögrund
5062B "Västra banken"
Utsjögrund
2009-2009
Gävleborgs län, Uppsala län
Gävlebukten
Fredningsområde sik
2011-2016
Gävleborgs län, Uppsala län
Gävlebukten
Gårdskär inventering
2016-2016
Gävleborgs län, Uppsala län
Gävlebukten
Mätkampanj 2011
2011-2011
Uppsala län
Gräsö
Gräsö - reservat
2012-2015
Uppsala län
Gräsö
Gräsö- reservat
2018-2018
Utsjögrund
5063A "Östra banken"
Utsjögrund
2009-2009
Uppsala län
Östhammarsfjärden
Mätkampanj 2011
2011-2011
Stockholms län
Sollenkrokafjärden
Uppföljning av åtgärdseffekter, nätfiske
2011-2015
Stockholms län
Stockholms skärgårds m kustvatten
Utredning områdesskydd
2016-2016
Stockholms län
Älgöfjärden
Uppföljning av åtgärdseffekter, nätfiske
2011-2016
Stockholms län
Lilla Värtan
Edsviken
2015-2015
Stockholms län
Lilla Värtan
Mätkampanj 2011
2011-2011
Stockholms län
Björnöfjärden
Uppföljning av åtgärdseffekter, nätfiske
2011-2016
Stockholms län
Tyresö fjärdar
Tyresö
2004-2013
Stockholms län
Muskö
Gålö-Fälla
2013-2013
Stockholms län
Muskö
Gålö-nät
2009-2011
Stockholms län
Muskö
Svartmunnad Smörbult Inventering
2010-2010