Län
of0
Observera: Välj län och tryck sedan View Report! Knappen finns ovan till höger.
Rapporter
Översikt befintliga individprover
Vid publicering av nedladdade data ange källa: SLU Aquas databas KUL (www.slu.se/kul) samt datum.
 
Län
Art
Lokal
Fiske
År
Antal individer
Antal ålderslästa
Könsfördelning
Blekinge län
Abborre
Blekinge län
Biskopsmåla-BräkneHoby
2018
181
179
J
Blekinge län
Abborre
Blekinge län
Inventeringsfiske(LNU)
2017
840
823
J
Blekinge län
Abborre
Blekinge län
Utlängan-Mellanskär
2018
150
150
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2002
341
340
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2003
290
289
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2004
280
280
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2005
225
225
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2006
272
272
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2007
218
218
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2008
221
220
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2009
195
193
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2010
258
258
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2011
212
212
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2012
250
249
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2014
286
286
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2015
292
292
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2016
262
262
J
Blekinge län
Abborre
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2018
288
288
J
Blekinge län
Svartmunnad smörbult
Karlskrona V skärgård
Svartmunnad Smörbult Inventering
2009
9
9
N
Blekinge län
Svartmunnad smörbult
Karlskrona V skärgård
Svartmunnad smörbult Inventering
2015
88
87
N
Blekinge län
Svartmunnad smörbult
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2014
6
6
J
Blekinge län
Svartmunnad smörbult
Torhamn, Karlskrona Ö skärgård
Nordiska nät augusti
2015
11
11
J